บริษัท คิวรอน จำกัด


               บริษัท  คิวรอน  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538   เดิมทีมีความตั้งใจ

เพื่อเป็นบริษัทในรูปแบบบริษัทตัวแทนจำหน่าย หรือ  
Trading  Company

แต่ต่อมาทางด้านผู้บริหารเล็งเห็นว่า  บริษัทในรูปแบบลักษณะนี้ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่่

จึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบของบริษัท  มาเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเองใน

พ.ศ.
2540 หรือ ปีที่ 2 ของการก่อตั้ง


             ย่างเข้าสู่ปี พ.ศ.2542 ทางบริษัทเล็งเห็นว่าการเป็นผู้จำหน่ายสินค้า

เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถมี
ตำแหน่งทัดเทียมกับต่างชาติได้ทางบริษัท

จึงเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยให้กำเนิดแบรนด์ Sparkle
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม

ดูแลรักษาฟัน และ ช่องปาก และ  
LE’SASHA   ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จัดแต่ง

ทรงผมด้วยตัวเอง


  

Vision / Mission / Culture


Vision
" Your Beauty is our Passion "
ความสวยของคุณ (ลูกค้า) คือแรงบันดาลใจของเรา
ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า สวยขึ้น มีความมั่นใจ และมีความสุข
เราจะสร้างความเชื่อมั่น ความผูกพัน คุณค้าในสินค้า และบริการ

Mission
1.เราจะทำให้ลูกค้าของเรา มีความสุขด้วยสินค้าและบริการ
2.สร้างแบรนด์ของเราให้แข็งแกร่งเป็น TOP OF MIND
3.ทำให้พนักงานมีความมั่นคง และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร


Culture
ปฏิบัติต่อกันด้วย ความรัก ความจริงใจ  สร้างความสุข และความสำเร็จในการทำงาน ร่วมกัน