บริษัท คิวรอน จำกัด


               บริษัท  คิวรอน  จำกัด  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2538   เดิมทีมีความตั้งใจ

เพื่อเป็นบริษัทในรูปแบบบริษัทตัวแทนจำหน่าย หรือ  
Trading  Company

แต่ต่อมาทางด้านผู้บริหารเล็งเห็นว่า  บริษัทในรูปแบบลักษณะนี้ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและไม่สามารถบริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่่

จึงตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบของบริษัท  มาเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตัวเองใน

พ.ศ.
2540 หรือ ปีที่ 2 ของการก่อตั้ง


             ย่างเข้าสู่ปี พ.ศ.2542 ทางบริษัทเล็งเห็นว่าการเป็นผู้จำหน่ายสินค้า

เพียงอย่างเดียวนั้น ไม่สามารถมี
ตำแหน่งทัดเทียมกับต่างชาติได้ทางบริษัท

จึงเริ่มสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยให้กำเนิดแบรนด์ Sparkle
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม

ดูแลรักษาฟัน และ ช่องปาก และ  
LE’SASHA   ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์จัดแต่ง

ทรงผมด้วยตัวเอง


  

Vision / Mission / Culture


Vision
เป็นผู้นำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้านอุปกรณ์การจัดแต่งทรงผมและอุปกรณ์เกี่ยวกับความงาม ที่สามารถใช้ได้ด้วยตนเองออกสู่ตลาด


Mission
พวกเราทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจสูงสุด จากบริการและสินค้า เราจะทำให้ลูกค้าของเราดูสวยขึ้น โดยการสอนและการฝึกลูกค้าของเราให้ใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับความสวยและความงามที่บ้านด้วยตนเอง

Culture
ปฏิบัติต่อกันด้วย ความรัก ความจริงใจ  สร้างความสุข และความสำเร็จในการทำงาน ร่วมกัน